История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Проекти / Проекти в процес на изпълнение


“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“


 

Проект на ШТПП с наименование “Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,  рег.№ BG05M90P001-4.001-0036  по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”, процедурата чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4-001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Проектът е насочен към специфичната цел на процедурата насърчаване на транснационално сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на самостоятелна заетост и създаване на малък собствен бизнес.Основната му цел е: Повишен брой и активност на лицата за започване на бизнес чрез самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на малък собствен бизнес. Целева група към която е насочен са Желаещите да започнат самостоятелен бизнес.

Идентифицираните проблеми на целевата група са :Недостатъчна подготовка на лицата търсещи възможност за стартиране на собствен бизнес; непознаване на опита и добри практики на европейски страни, постигнали високи резултати; слаба ангажираност на местните власти с проблемите и нуждите на стартиращите собствен бизнес

Планираните дейности включват анкетно проучване и работни дискусии за идентифициране на конкретните нужди на целевата група; организиране научна конференция; работна визита във Улвърхамптън, Великобритания с цел проучване на добри практики; изготвяне на наръчник за проучени и адаптирани към българските условия модели и добри практики за започване на самостоятелна стопанска дейност; разработване на Програма за подкрепа на самостоятелната заетост и предприемачеството в Община Шумен; разработване на ръководство за стартиране на малък собствен бизнес, провеждане на краткотрайни обучения на лица от целевата група; адаптиране на учебните програми по предприемачество в ШТПП и партньорите; формиране на клуб към ШТПП за подкрепа на стартиращите собствен бизнес.

Резултати : Проучени и адаптирани към българските условия добри практики за оказване на нефинансови услуги на стартиращия малък бизнес от Улвърхамптън, Великобритания;  проучен модел за насърчаване и подкрепа на местните власти на започващите самостоятелна стопанска дейност; изработена програма за подкрепа на самостоятелната заетост и предприемачество в Община Шумен; изработено ръководство за стартиране на малък бизнес; подобрена подготовка на потенциалните предприемачи за създаване на собствен малък бизнес; предоставяне на нови услуги от ШТПП на потенциалните предприемачи. 

Обща стойност на проекта 118 805.00 лева,  


Shumen CCI Shumen CCI Shumen CCI Shumen CCI Shumen CCI Shumen CCI Shumen CCI

For full instructions go to http://slidesjs.com.

Slider design by Orman Clark at Premium Pixels. You can donwload the source PSD at Premium Pixels

© 2010 Nathan Searles. All rights reserved. Slides is licensed under the Apache license.

 
 
Актуални новини
ШТПП започна изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...

Анкета

Харесва ли Ви сайта?