История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Актуални новини


Центъра за професионално обучение към Шуменска търговско промишлена палата


Ви Информира, че е включен в програмата на Мото Пфое за подпомагане допълнителното образование и обучение на зрелостниците - сираци (важи и за зрелостници, живеещи в семейна среда - с родител, с настойници или в приемни семейства) средно образование през 2014 година. Инициативата на Мото Пфое се осъществява в партньорство със СК на Български червен кръст. Предоставят се еднократни стипендии на зрелостноците избрали да продължат своето образование или квалификация  в размер на 500,00 /петстотин/ лева. Програмата е национална и общодостъпна.За детайли по програмата и допълнителна информация може да ни потърсите на тел.: 054/800 360, 054/875 034; факс : 054/800 361; e-mail : shcci@bcci.bg.

 


 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...