История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Актуални новини


Регионални програми за обучение и заетост по ЗНЗ


ШТПП приема предложения от работодатели за регионали програми за заетост за 2015г. съгласно Закона за насърчаване на заетостта,  за включването им в Националния план за действие по заетостта.

Програмите трябва да са за осигуряване на заетост на безработни лица, като се финансират средствата за заплати и осигурителни вноски.

Основните целеви групи са:

1.Безработни младежи до 29год.

2.Безработни над 50-годишна възраст

3.Продължително безработни лица

4.Безработни с ниска професионална квалификация

5.Хора с увреждания

6.Лица извън работната сила, желаещи да работят и т.н. обезкуражени лица.

 

За по-подробна информация и формуляри за програмите, моля да се свържете с експертите на ШТПП.

Срокът за предложение на програми е до 22 октомври 2014г. 

 


 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...