История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Актуални новини


Fibank предлага кредити по програма JEREMIE


Първа инвестиционна банка отпуска нисколихвени бизнес кредити по програма JEREMIE - без такса за предсрочно погасяване и без комисиона за ангажимент

Кредитите по програма JEREMIE, могат да бъдат:

  • инвестиционни кредити;
  • оборотни кредити;
  • овърдрафт/револвиращи кредити.

Кредитите се отпускат на микро-, малки и средни предприятия*, регистрирани и извършващи дейност на територията на Република България, от финансовата инициатива JEREMIE към Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." на Европейския съюз.


 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...