История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Актуални новини


Център за кариерно развитие - гр. Шумен


В изпълнение на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителни отношения и превантивни действия за ограничаването й", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, към Шуменска търговско-промишлена палата (ШТПП) беше създаден и функционира Център за кариерно развитие.
За периода на функциониране от 01.06.2014 год. Кариерен център - гр. Шумен осъществи дейността си в следните основни направления:
– Организиране и провеждане на Обучения за израстване в кариерата.
– Провеждане на индивидуални консултации на заети лица, търсещи възможности за кариерно развитие.
– Подържане на локална база данни за работодатели, предлагащи позиции за кариерно развитие, както и за за специалисти, интересуващи се от възможността да заемат подобни позиции.
През м. юли и м. октомври 2014 год. Кариерен център - гр. Шумен организира и проведе две Обучения за израстване в кариерата. На мероприятията присъстваха общо 44 заети лица, работещи в различни сфери и отрасли на обществения сектор и бизнеса. Основен лектор на Обученията беше привлечен доц.д-р инж. Камен Сейменлийски от Бургаския свободен университет. Към презентираните проблеми се прояви голям интерес. Дискутирани бяха въпроси, касаещи кариерното развитие на персонала в съвремените бизнес условия в гр. Шумен и областта. 
Основната дейност на Центъра за кариерно развитие се концентрира в извършването на индивидуални консултации на заети лица, търсещи възможност за кариерно израстване.
За краткия период на функциониране на същия са проведени 50 индивидуални консултации, при които лицата са ориентирани за налични свободни позиции. Оказано им е съдействие за подготовка и изготвяне на CV, мотивационно писмо, поведение при интервю за работа и др. 
Към ШТПП функционира електронна платформа на виртуална социална академия, където в модул „Кариерно развитие” се въвежда информация за предлагани позиции от работодатели и за кандидати, търсещи кариерно израстване. През периода на функциониране на Кариерния център, работодателите имаха възможност да обявяват свободни позиции за кариерно израстване. От тази услуга се възползваха дружества в областта на строителството, добивната и преработваща промишленост.
Търсените позиции за кариерно израстване от страна на заети лица са педагог-образователен мениджър, оператор по въвеждане на данни, журналист на вестник или списание, одитор в публичен сектор, специалист-социални дейности, касиер-продавач на билети и др.
Кариериерен център - гр.Шумен е една нова възможност за свързване на труда и капитала. ШТПП остава надежден партньор в усилията за стабилизиране на пазара на труда и адаптирането му към изискванията на бизнеса.

Кариерен консултант при Кариерен център:
Вилма Дерменджиева


 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...