История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Актуални новини


ОБЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ


ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 – ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ

Проект № 2015-1-BG01-KA102-014013

Уведомяваме Ви, че Центъра за професионално обучение към Шуменската търговско промишлена палата е одобрен за реализиране на проект „Иновативно обучение – висока професионална квалификация” за мобилност на специалисти в сферата на професионалното образование и обучение.

Основната цел на проекта е да се подобри капацитета на ЦПО за предоставяне на качествено професионално обучение, като преподавателите придобият знания и умения за иновативно професионално обучение; организацията и управлението на професионалното обучение да стане на европейско равнище; да се подобри продуктивността на професионалното обучение по линията ЦПО – Бизнес – Обучаеми.

Мобилността ще се проведе в Република Португалия, гр.Брага в периода от 01.11.2015г. до  08.11.2015г.с партньорската организация „Брага Моб”.

В мобилността ще бъдат включени 10 (десет) служители и преподаватели от Центъра за професионално обучение към ШТПП, работещи в сферата на професионалното обучение.

В срок до 31.08.2015г желащите да участват в мобилността, следва да подадат в ЦПО при ШТПП необходимия набор от документи, както следва:

1.      Заявление – типова бланка;

2.      Автобиография / CV;

3.      Копие от диплом за завършено висше образование;

4.      Мотивационно писмо

Кандидатите за участие в мобилността трябва да отговарят на следните критерии :

  1. Да имат висше педагогическо, юридическо, икономическо или техническо образование;
  2. Да са преподаватели, организатори или ръководители в Центъра за професионално обучение към Шуменската търговско промишлена палата;
  3. Да притежават 3 години опит в професионалното обучение, и да познават проблемите в професионалното обучение;
  4. Да притежават висока мотивация за развитие не само в професионален, но и в личностен план, за прилагане на добрите европейски практики в усъвършенстване дейността на Центъра за професионално обучение към Шуменската търговско промишлена палата.

Условие за допустимост за участие на кандидатите, е да имат работно ниво на английски език, което да осигури възможност за провеждане на обучението.

Необходимо е кандидатите да притежават релевантен към предвидените обучения и практики опит.

При подбора е изключено влияние на фактори като пол, религия, политически убеждения, участие в синдикални структури и работнически организации.

 С одобрените на база предварително подадени документи кандидати ще се проведе интервю с Комисията за подбор в периода  01-15 септември 2015г., за което ще бъдат лично уведомени.

За допълнителна информация: Експерт професионално обучение, тел: 054/87 50 34 и индивидуални срещи на място в офиса на ШТПП, гр.Шумен, ул.Съединение 71.


 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...