История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Актуални новини


ШТПП изготви Наръчник на проучените добри практики за професионално обучение на възрастни в Португалия


Наръчник на добрите практики за професионално обучение в Португалия е изготвен от екипа на ШТПП в изпълнение на проект № 2015-1-LG01-UD102-014013 „Иновативно обучение - висока професионална подготовка“ по програма Еразъм+, 

В Наръчника е представена синтезирано системата за професионално образование и обучение на Португалия и прилагани добри практики в организациите, с които групата по мобилност имаше възможност да се срещне и обсъди техния опит. 

 
Наръчник на проучените добри практикиНаръчник на проучените добри практики

 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...