История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Актуални новини


ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР


Проект на ШТПП с наименование “Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,  рег.№ BG05M90P001-4.001-0036  по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”, процедурата чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4-001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.


Търговско – промишлена палата, Шумен
 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...