История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Проекти / Приключили проекти
Партньори : 
• Община Смядово 
• Община Каспичан 
• Община Белведере ди Спинелло - Италия

    Бенефициенти : 
    1. Целевите групи са структурите на местните власти – общини и кметства в населените места 
    2.Крайни бенефициенти са жителите на Община Смядово и община Каспичан, ползващи общинските сгради.
Времетраене на дейностите : Април 2009 – април 2010 год.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 

1. Създаване на партньорство между италианска община и общини Каспичан и Смядово за обмен на умения и добри практики при въвеждане на алтернативни енергийни източници за намаляване на енергийните разходи в общинските сгради. 
2. Анализиране на възможностите за прилагане на добрите практиките при българските условия. 
3. Предложения с конкретни решения за въвеждане на възобновяеми енергийни източници в сградите с общинска собственост в община Каспичан и община Смядово 
4. Проучване на добри практики на ЕС за диалог и партньорство.


Връзка към сайта на проекта: http://www.vei.shoumen-cci.com/
 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...