История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Проекти / Приключили проекти
Проектът има за цел проучване, адаптиране и популяризиране на добри европейски практики за микрофинансиране на малки и микро предприятията.

 Основни дейности

1.Анкетно проучване на малкия бизнес и анализ на проблемите при финансиране на дейността им

2. Кръгла маса с представители на малкия бизнес за идентифициране на потребностите от микрофинансиране

3. Организиране на работна група за посещение на партньорската организация и наблюдение на добри практики в микрофинансирането

4. Изготвяне на доклад с добри практики от Испания за микрофинансиране

5. Адаптиране на добрите практики към българските условия за финансиране

6. Организиране на семинар и конференция за представяне на добрите практики и възможностите за прлагането им в България

7. Разработване на механизъм за поддържане на информираността сред фирмите относно добрите практики и прилагането им Връзка към сайта на проекта: http://micro.shoumen-cci.com
 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...