История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Проекти / Приключили проекти


„Иновативно обучение – висока професионална квалификация”


Шуменската търговско промишлена палата сключи договор за реализиране на проект „Иновативно обучение – висока професионална квалификация” за мобилност на специалисти в сферата на професионалното образование и обучение, по програма „Еразъм+  Ключова дейност 1 – Образователна мобилност за граждани”.

 

Основната цел на проекта е да се подобри капацитета на Центъра за професионално обучение към ШТПП за предоставяне на качествено професионално обучение, като преподавателите придобият знания и умения за иновативно професионално обучение; организацията и управлението на професионалното обучение да стане на европейско равнище; да се подобри продуктивността на професионалното обучение по линията ЦПО – Бизнес – Обучаеми.

 

В мобилността ще бъдат включени 10 (десет) служители и преподаватели от Центъра за професионално обучение към ШТПП, работещи в сферата на професионалното обучение Мобилността ще се проведе в Република Португалия, гр.Брага в периода от 01.11.2015г. до  08.11.2015г. Партньорската организация „Брага Моб” е организация специализирана в международна мобилност и чрез многобройните си партньори в гр.Брага ще онагледи и покаже цялосния опит и връзките между различните институции при осъществяване на професионалното обучение. 


 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...