История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Проекти / Приключили проекти


“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“


 

Проект на ШТПП с наименование “Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,  рег.№ BG05M90P001-4.001-0036  по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”, процедурата чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4-001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Проектът е насочен към специфичната цел на процедурата насърчаване на транснационално сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на самостоятелна заетост и създаване на малък собствен бизнес.Основната му цел е: Повишен брой и активност на лицата за започване на бизнес чрез самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на малък собствен бизнес. Целева група към която е насочен са Желаещите да започнат самостоятелен бизнес.

Идентифицираните проблеми на целевата група са :Недостатъчна подготовка на лицата търсещи възможност за стартиране на собствен бизнес; непознаване на опита и добри практики на европейски страни, постигнали високи резултати; слаба ангажираност на местните власти с проблемите и нуждите на стартиращите собствен бизнес

Планираните дейности включват анкетно проучване и работни дискусии за идентифициране на конкретните нужди на целевата група; организиране научна конференция; работна визита във Улвърхамптън, Великобритания с цел проучване на добри практики; изготвяне на наръчник за проучени и адаптирани към българските условия модели и добри практики за започване на самостоятелна стопанска дейност; разработване на Програма за подкрепа на самостоятелната заетост и предприемачеството в Община Шумен; разработване на ръководство за стартиране на малък собствен бизнес, провеждане на краткотрайни обучения на лица от целевата група; адаптиране на учебните програми по предприемачество в ШТПП и партньорите; формиране на клуб към ШТПП за подкрепа на стартиращите собствен бизнес.

Резултати : Проучени и адаптирани към българските условия добри практики за оказване на нефинансови услуги на стартиращия малък бизнес от Улвърхамптън, Великобритания;  проучен модел за насърчаване и подкрепа на местните власти на започващите самостоятелна стопанска дейност; изработена програма за подкрепа на самостоятелната заетост и предприемачество в Община Шумен; изработено ръководство за стартиране на малък бизнес; подобрена подготовка на потенциалните предприемачи за създаване на собствен малък бизнес; предоставяне на нови услуги от ШТПП на потенциалните предприемачи. 

Обща стойност на проекта 118 805.00 лева,  


 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...