История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Проекти / Приключили проектиПроект "Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен"[още...]
„Иновативно обучение – висока професионална квалификация” [още...]
Младите хора – социално ангажирани, мотивирани за учене през целия живот[още...]
Обучения на земеделски производители по ПРСР[още...]
Проект „Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда”[още...]
Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местна власт[още...]
Микрофинансирането - път към развитието на малкия бизнес[още...]
„Партньорство и обмен на добри практики за въвеждане на ВЕИ в българските общини Смядово и Каспичан”[още...]

 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...