История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи

Търговско-промишлена палата, Шумен е създадена на 24.10.1991 г. като независима нестопанска организация с идеална цел. Дейностите на ТПП, Шумен са насочени към интересите на частния бизнес и в подкрепа на развитието на бизнеса в Шуменски регион. Основната цел на Търговско –промишлена палата, Шумен е да допринася активно за икономическите реформи в България чрез подкрепа за развитието на частния бизнес, създаване на възможности за местните фирми, облекчаване и стимулиране на международните търговски контакти и чуждите инвестиции. Съгласно Устава, организацията има следните цели: - да съдействува за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и в региона -да представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление и посредством БТПП - пред централните органи на държавна власт и управление; пред други местни, централни, чужди и международни организации. -да подпомага своите членове за увеличаване на възможностите им на международните пазари. ШТПП е част от Единната палатска система, включваща БТПП и 28 регионални палати, обхващащи цялата страна. Гаранция за единността на системата е участието на председателите на регионалните палати в Управителния съвет на БТПП. В Устава на БТПП Съветът на председателите на регионалните палати е определен като оперативен орган за координация дейността на единната система. Палатата изразява и защитава интересите на своите членове. Асоциирани членове на ШТПП са 904 фирми от област Шумен. За целия период на дейността си Палатата не е получавала субсидии от държавата или общините и изцяло е самофинансирала дейността си. За разлика от болшинството неправителствени организации, ШТПП успя да изгради собствен офис, със съвременно оборудвана конферентна зала и 2 зали за обучение. За 20 години ШТПП изгради образа на необходим и ценен партньор на бизнеса, местните власти и другите неправителствени организации.

 

още...

Услуги
Шуменската Търговско-промишлена палата предоставя на бизнеса широк кръг от бизнес услуги, водещо място сред които заемат: - Регистрация на фирми и представителства в Търговския регистър на БТПП; - Издаване на сертификати с данни от Търговския регистър на БТПП 

още...

Членове
Членове

още...

ЦПО
Към Шуменската палата от 2009 г. функционира Център за професионално обучение.
ШТПП притежава лиценз за Център за професионално обучение  №200912773/2009г. от НАППО, който включва 20 професии и 26 специалности.
От 2010г. ШТПП е регистрирана и като доставчик на услуги по обучение с ваучери към Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

още...

Център за медиация
Център за медиация 

още...

Проекти
Само за последните три години са изпълнени: Проект "Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местна власт" по ОПАК, Проект "Партньорство и обмен на добри практики за въвеждане на ВЕИ в общините Смядово и Каспичан" по ОПРР, проект „Микрофинансирането - път към развитието на малкия бизнес” по ОПРЧР,  Проект Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда по ОПРЧР и два проекта за обучение на земеделски производители по мярка 111 на ПРСР.

 

още...

Полезни връзки
Полезни връзки 

Taiwan Trade Center Sofia  http://www.taiwantrade.com/

още...

 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...