История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / ЦПО


Център за професионално обучение

Към Шуменската палата от 2009 г. функционира Център за професионално обучение.
ШТПП притежава лиценз за Център за професионално обучение  №200912773/2009г. от НАППО, който включва 20 професии и 26 специалности:

 • Оперативен счетоводител, специалност „Оперативно счетоводство”
 • Икономист, специалност „Икономика и мениджмънт”
 • Оператор на компютър, специалност „Текстообработване”
 • Хлебар-сладкар, специалности „Производство на хляб и хлебни изделия” и „Производство на сладкарски изделия”
 • Техник-растениевъд, специалности „Полевъдство”, „Зеленчукопроизводство” и „Трайни насъждения”
 • Фермер, специалност „Земеделец”
 • Озеленител, специалност „Парково строителство и озеленяване”
 • Готвач, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”
 • Сервитьор-барман, специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”
 • Фризьор, специалност „Фризьорство”
 • Сътрудник в маркетингови дейности, специалност „Маркетингови проучвания”
 • Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност „Малък и среден бизнес”
 • Заварчик, специалност „Заваряване”
 • Огняр, специалност „Огнярство”
 • Помощник в строителството, специалност „Основни и довършителни работи”
 • Помощник пътен строител, специалност „Пътища, магистрали и съоръжения”
 • Работник в животновъдството, специалности „Говедовъдство и биволовъдство” и „Пчеларство”
 • Социален асистент, специалности „Подпомагане на деца” и „Подпомагане на възрастни”
 • Организатор на туристическа агентска дейност, специалност „Организация на туризма и свободното време” и „Селски туризъм”
 • Еколог, специалност „Екология и опазване на околната среда”

 

От 2010г. ШТПП е регистрирана и като доставчик на услуги по обучение с ваучери към Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
За периода 2010-2012 година в учебния център нова професия са получили 150 души. Ключова компетентност по чуждоезиково обучение са придобили 32 човека. Ежегодно над 80 работници от фирми в областта преминават опреснителни курсове за работа с уреди под налягане и управляващи товароподемна техника.

 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...