История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / История


За палатата

Търговско- промишлена палата, Шумен е създадена на 24.10.1991 г. като независима нестопанска организация с идеална цел. Дейностите на ТПП, Шумен са насочени към интересите на частния бизнес и в подкрепа на развитието на бизнеса в Шуменски регион.

Основната цел на Търговско –промишлена палата, Шумен е да допринася активно за икономическите реформи в България чрез подкрепа за развитието на частния бизнес, създаване на възможности за местните фирми, облекчаване и стимулиране на международните търговски контакти и чуждите инвестиции.

Съгласно Устава, организацията има  следните цели:

 • да съдействува за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и в региона
 • да представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление и посредством БТПП - пред централните органи на държавна власт и управление; пред други местни, централни, чужди и международни организации.
 • да подпомага своите членове за увеличаване на възможностите им на международните пазари.

ШТПП е част от Единната палатска система, включваща БТПП и 28 регионални палати, обхващащи цялата страна. Гаранция за единността на системата е участието на председателите на регионалните палати в Управителния съвет на БТПП. В Устава на БТПП Съветът на председателите на регионалните палати е определен като оперативен орган за координация дейността на единната система.

Палатата изразява и защитава интересите на своите членове. Асоциирани членове на ШТПП са 904 фирми от област Шумен.
За целия период на дейността си Палатата не е получавала субсидии от държавата или общините и изцяло е самофинансирала дейността си.

За разлика от болшинството неправителствени организации, ШТПП успя да изгради собствен офис, със съвременно оборудвана конферентна зала и 2 зали за обучение.
За 20 години ШТПП изгради образа на необходим и ценен партньор на бизнеса, местните власти и другите неправителствени организации.

Към Шуменската палата от 2009 г. функционира Център за професионално обучение.
ШТПП притежава лиценз за Център за професионално обучение  №200912773/2009г. от НАППО, който включва 10 професии:

 • Оперативен счетоводител
 • Икономика и мениджмънт
 • Текстообработване”
 • Хлебар – сладкар с две специалности
 • Растениевъд с три специалности
 • Фермер
 • Озеленител /Парково строителство и озеленяване/
 • Готвач /Производство на кулинарни изделия и напитки/
 • Сервитьор-барман
 • Фризьор

От 2010г. ШТПП е регистрирана и като доставчик на услуги по обучение с ваучери към Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

За периода 2010-2011година в учебния център нова професия са получили 63 души. Ключова компетентност по чуждоезиково обучение са придобили 32 човека. Ежегодно над 80 работници от фирми в областта преминават опреснителни курсове за работа с уреди под налягане и управляващи товароподемна техника.

Съгласно решение на УС на ШТПП пре ноември 2011г. е подадено заявление в НАПОО за разширяване Списъка на професиите с още 10, с което ще се повиши конкурентноспособността на ШТПП като обучителна институция в Шуменска област. 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...