История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Полезни връзки


Полезни връзки

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – www.sme.government.bg

Българска търговско – промишлена палата – www.bcci.bg

Българска стопанска камара – b2b.bia-bg.com

Министерство на икономиката на РБ – www.mi.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството – www.mrrb.government.bg

Министерство на труда и социалната политика – www.mlsp.government.bg

Министерство на земеделието и аграрната реформа – www.mzh.government.bg 

 

Taiwan Trade Center Sofia   http://www.taiwantrade.com/ 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...