История Ръководство Програма
ЦПО Център за медиация
Приключили В изпълнение Предстоящи
Начало / Услуги


Услуги

Търговско- промишлена палата, Шумен предлага на своите членове разнообразни услуги в областта на създаването, регистрирането и управлението на бизнеса като:

  • Регистрация на фирми в Търговски регистър на БТПП;
  • Сертифициране на документи за износ, бизнес – покани и други заверки, изисквани от БТПП;
  • Консултации за данъци, митническа тарифа и процедури, законодателство в областта на икономическите дейности;
  • Организация на бизнес – срещи, изложения, фирмени презентации, семинари и др. ;
  • Подпомагане на фирмите – производители при участие в панаири и изложби в България и чужбина;
  • Актуална информация за стоки, партньори и пазари.

Декларация за поверителностДекларация за поверителност

 
 
Актуални новини
ШТПП приключи изпълнение на проект по ОПРЧР

“Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“,

още...

Контакти

гр.Шумен 9700, ул. "Съединение" 71

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034

тел. 054 875 083
тел.факс: 054 800 361

shcci@bcci.bg

още...