ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
BG051PO001-7.0.01-0064 - C0001
Инвестира във вашето бъдеще!


Бенефициент:

Шуменска търговско промишлена палата
гр.Шумен 9700
ул.Съединение 71 ет.1
п.к.203
тел. 054 800360, 875034, 875083
факс 054 800361
ел.поща:  shcci@bcci.bg
www.shoumen-cci.comПартньор:

Trans-formando S. Coop. Madrid
Испания
28013 Madrid , Calle Silva, Num.2, Planta 3, Puerta 3
Tel. 0034 - 91- 5426101
Fax. 0034 - 91- 5599253
transformando@transformando.org
www.transformando.orgКонтакти

тел. 054 800 360
тел. 054 875 034
тел. 054 875 083
тел.факс:054 800 361

ел. поща: shcci@bcci.bg
www.shoumen-cci.com

 

Медии
Проект за подкрепа на малкия бизнес се реализира от Търговско-промишлената палата в Шумен.

Търговско-промишлената палата в Шумен стартира проект в подкрепа на малкия бизнес.

Конференция на 12 и 13 февруари 2013г.

 

Анкета

Има ли проблеми микрофинансирането на малки фирми в България?