ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
"Инвестиции в хората"
Заявка за включване в регистъра » « Обратно към Търговско – промишлена палата Шумен
221 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ Каспичан КВ. КАЛУГЕРИЦА, УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН 21 Култура и читалищни дейности
222 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ Градище С. ГРАДИЩЕ Култура и читалищни дейности
223 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ Шумен КВ. МЪТНИЦА Култура и читалищни дейности
224 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ 1898 Избул С. ИЗБУЛ Култура и читалищни дейности
225 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ 1937 Пристое С. ПРИСТОЕ Култура и читалищни дейности
226 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ 1956 Пет могили С. ПЕТ МОГИЛИ Култура и читалищни дейности
227 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Черенча С. ЧЕРЕНЧА Култура и читалищни дейности
228 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПОБЕДА Миланово С. МИЛАНОВО Култура и читалищни дейности
229 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА Хърсово С. ХЪРСОВО Култура и читалищни дейности
230 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА Шумен УЛ. ГЕН. СКОБЕЛЕВ 33 Култура и читалищни дейности
231 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА Вехтово С. ВЕХТОВО Култура и читалищни дейности
232 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА Радко Димитриево С. РАДКО-ДИМИТРИЕВО Култура и читалищни дейности
233 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА Благово С. БЛАГОВО Култура и читалищни дейности
234 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА Каспичан ГР. КАСПИЧАН Култура и читалищни дейности
235 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА Никола Козлево С. НИКОЛА-КОЗЛЕВО Култура и читалищни дейности
236 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1871 Върбица ГР. ВЪРБИЦА Култура и читалищни дейности
237 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1921 Правенци С. ПРАВЕНЦИ Култура и читалищни дейности
238 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1924 Сини вир С. СИНИ ВИР Култура и читалищни дейности
239 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1927 Каменяк С. КАМЕНЯК Култура и читалищни дейности
240 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1929 Хитрино С. ХИТРИНО Култура и читалищни дейности
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
 

Всички материали и изображения, публикувани в сайта, са обект на авторско право ©
Търговско-промишлена палата ® - град Шумен

- Web дизайн BSS ltd -
2008