НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРАВОСЛАВНА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА СВ.АРХ.МИХАИЛ
Шумен
ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 4
Граждански права и етнически въпроси
2008
Обществена полза
цели: Проучване и популяризиране на българското културно наследство от ix-xx век; средства и начини за постигане на основните цели-интегриране с програмите на европейския съюз за културна деятелност, развитие културата на районите, провеждане на семинари, конференции, изложби, издателска дейност, теренни и религиоозни проучвания за архитектурни, литератерни и фолклорни паметници на християнската кулутура и свързаните с тях богослужения, осъществяване на допълнителна стопанска дейност при условията на чл.3, ал.2 зюлнц.
Няма намерени проекти
Председател : САВА СТОЯНОВ СИВРИЕВ